Михайло-семилIтокКатегории Антiн Лотоцький ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Було це за часiв, коли на нашу землю нападали печенiги. Князював у золотоверхому Києвi Володимир. Був у нього син Михайлик. Хоч малому лише сiм рокiв, але вiн вже був славним стрiльцем i вершником. Любив його весь народ. Якось печенiги великою силою облягли Киïв. Б'ють у мури, стрiляють, а не можуть подолати киян. Спитали у ворожбитiв. А тi й кажуть, що не взяти мiста ворогам, поки буде там Михайло-семилiток. Бо вiн — душа народу, його сила. I порадили послати гiнцiв до князя Володимира та запропонувати йому вiддати князенка у заклад печенiгам за те, що вони вiдступлять вiд Києва. Якщо ж Володимир не захоче ризикувати сином, то треба заслати до мiста чорних духiв, якi вмовлять киян — тi ж бо не знають, яке багатство в себе мають. Довго думав-мучився князь, не знав, що робити, а чорнi духи й нашептали йому, що треба скликати вiче (народнi збори). Скликали вiче, а мiж народом уже ходять невидимi чорнi духи й пiдмовляють: Нiчого князенковi не станеться, у полонi до нього добре ставитимуться, а мiсто позбудеться облоги. А тут ще й брат Михайлика, Лихослав — страшний та злий — виступив, нiбито про городян дбаючи, порадив вiддати у заклад хлопчика, намiрившись самому стати паном в цiлiй Украïнi. Засмутився Михайлик-семилiток, дiзнавшись про рiшення вiче. Виступив вiн перед громадою й докорив киянам, бо не знають вони, що роблять. Узяв коня, в якого тiєï ж митi виросли крила, проïхав через Золотi ворота, пiдхопив ïх — i давай ворогiв бити. Побив усiх та й поïхав далеко-далеко. Поставив там Золотi ворота й стереже ïх до слушного часу. Сидить там i не старiється — усе такий же семилiток. Коментар Казка А. Лотоцького утверджує думку про безсмертнiсть душi людини, про силу, яка в нiй криється. Кияни, брат Лихослав та й сам Володимир пiддалися намовi чорних духiв, хотiли вiддати найдорожче — душу народу. I тiльки чарiвнi сили Михайлика-семилiтка врятували ïх i вiд ворогiв, i вiд зла у своïй власнiй душi.

Метки Михайло-семилiток, АНТIН ЛОТОЦЬКИЙ, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
Михайло-семилIток